Masat

Masat: Kufizimet e qasjes dhe parkimit

Rimarrja e hapësirës publike përmes kufizimit të qasjes

Analizë e parkimit: hapi i parë drejt menaxhimit të parkimit urban

Kategorizimi i rrugëve urbane, menaxhimi i parkimit dhe rivitalizimi i hapësirës publikeMasat: Kategorizimi i rrugëve dhe hapësira publike

Nga unazat rrugore deri te hapësirat publike për qytetarët

Zhvillimi i vizionit për unazën rrugore

Kategorizimi i rrugëve urbane, menaxhimi i parkimit dhe rivitalizimi i hapësirës publike

Kufizimi i qasjes urbane dhe logjistika urbane e mallrave

Mënyrat e lëvizjes dhe largësitë - hulumtimi në njësi të banimit

Infrastruktura rrugore Prishtinë


Masat: Transporti kolektiv (autobus, tren, taksi)

Transporti Publik, shtylla dhe shoku më i mirë i qytetit

Menaxhimi i trafikut urban dhe transporti publik urbanMasat: Mobiliteti i pastër dhe aktiv

Qytetet e mëdha dhe qytetet e tjera e meritojnë të kenë mobilitet aktiv dhe të shëndoshë

Plani i rrugëtimit të sigurt për në shkollë

Iniciativat e ngritjes së vetëdijes së udhëtimit urban në Pejë

Praktikat premtuese  mbi MOBILITETIN urban në KosovëMasat: Menaxhimi i transportit urban

Minimizimi i tollovisë në kombinim me kufizimin e qasjes

Analizë e fyteve të ngushta në trafik


Masat:  Masat e Buta

Ndikimi i masave të buta

Menaxhimi i trafikut urban dhe transporti publik urban

Gjurmimi i axhendes për mobilitetin urban të qendrueshem në Kosovë

Mënyrat e lëvizjes dhe largësitë - hulumtimi në njësi të banimit

Plani i rrugëtimit të sigurt për në shkollë


Masat: Transporti Urban i Mallrave

Shpërndarja urbane e mallrave, vitale për ekonominë e qyteteve të mëdha dhe qyteteve të tjera

Kufizimi i qasjes urbane dhe logjistika urbane e mallrave


Masat:  Qeverisja dhe Partneritetet

Lidership i vendosur vizionar për mobilitetin urban të kërkuar

Analiza familjare

Qasja e BE-së për mobilitetin urban: mësimet nga Flandria, mundësitë për Kosovën

Ghent dhe projekti CIVITAS Elan

Praktikat premtuese për MOBILITETIN urban në Kosovë

Zhvillimet e reja të levizësmeris urbane në Pejë

DEMO për mobilitetin urban në Pejë