Komunat

Zhvillimet e reja të levizëshmerise urbane në PejëKomuna e Pejës
Modest Gashi , urbanizmi në Pejë  dhe MOBKOS – projekt koordinator
E-mail: [email protected]

Komuna e Ferizaj-it dhe Kolegjiumi i asociacionit të Komunave ‘Planifikimi Hapësinor’
•    Qazime Vata : [email protected]

Komuna e Gjilanit   
•    Enver Biqkaj: [email protected]
Behar Mehmet: [email protected]