MOBKOS shpërblimet 2011

MOBKOS ka përzgjedhur katër përformuesit e jashtëzakonshëm në Mobilitetin Urban në Kosovë dhe dy aktivitete kanë marr çmim special

Cilët janë ata? Shiko dokumentet e më poshtëm