Partnerët

MOBKOS - Koordinator i Projektit
Jozef Zuallaert 
E-mail:  [email protected]

Partnerët MOBKOS-it

Ministria e infrastrukturës
Artan Ndrecaj, këshilltar politik  
E-mail:  [email protected]        

Komuna e Pejës
Modest Gashi , urbanizmi në Pejë  dhe MOBKOS – projekt koordinator
E-mail:  [email protected]

OJQ “Syri i Vizionit”
Veton Mujaj, Sekretariati i MOBKOS-it
E-mail: [email protected]

OJQ ‘ SAFE TRIP’ 
Analiza e rrugëve të sigurta në Komunë, projektet, trajnimet
Projekti ‘Rrugët e sigurta për shkollë’
Leonora Krasniqi
E-mail:  [email protected]

URBAN PLUS  
Planifikimi urban – Këshillime mbi mobilitetin urban
Prof Ilir Gjinolli  and Vigan Perani
E-mail : [email protected]  

Bashkëpunëtorët

Hekurudhat e Kosovës
•    Xhevat Ramosaj , drejtor [email protected]
Komuna e Ferizaj-it dhe Kolegjiumi i asociacionit të Komunave ‘Planifikimi Hapësinor’
•    Qazime Vata : [email protected]
Komuna e Gjilanit  
•    Enver Biqkaj: [email protected]
•    Behar Mehmet:   [email protected]

OJQ “Zgjidhje Alternative Urbanistike + Ambijentore për Kosovën”

Valon Gërmizaj
E-mail: [email protected]