Mënyrat e lëvizjes dhe largësitë - hulumtimi në njësi të banimit