Përvojat e Qytetarëve

Ditari i udhëtuesit urban në Kosovë
Përvoja ime e udhëtimit gjatë një dite në qytet, në këmbë, biçikletë, me makinë, në autobus, apo në kombinim të mjeteve të transportit
Historia e udhëtimit tim nga shtëpia deri në punë
Historia e udhëtimit tim nga shkolla në shtëpi (ose anasjelltas)
Nga: Syri i Vizionit & MOBKOS